CHU KỲ PHÁT TRIỂN CỦA LÔNG, TÓC

Chu kỳ phát triển của lông, tóc có nhiều giai đoạn khác nhau: đầu tiên là giai đoạn anagen là giai đoạn tăng trưởng, tiếp theo là giai đoạn catagen hay giai đoạn thoái triển và cuối cùng là giai đoạn telogen – giai đoạn nghỉ ngơi hoặc ngừng hoạt động (tên gọi có nguồn gốc từ các tiền tố Hy Lạp ana-, kata-, và telos- có nghĩa là lên, xuống và kết thúc tương ứng). Mỗi giai đoạn có thể chia thành những giai đoạn nhỏ hơn dựa trên sự khác biệt về hình thái học và mô học. Trước khi bắt đầu chu kỳ của lông là thời kì phát triển các nang lông. Thông thường có tới 90% nang lông ở giai đoạn anagen, 10-14% ở giai đoạn telogen và 1–2% trong giai đoạn catagen. Chiều dài của chu kỳ lông thay đổi trên các phần da khác nhau của cơ thể. Đối với lông mày, chu kỳ được hoàn thành trong khoảng 4 tháng, trong khi đó đối với tóc mất 3-4 năm để kết thúc chu kỳ; đây là lý do lông mày có chiều dài ngắn hơn nhiều so với tóc trên da đầu. Chu trình tăng trưởng được kiểm soát bởi một tín hiệu hóa học là các yếu tố tăng trưởng biểu bì.

Chu kỳ phát triển của sợi lông

Giai đoạn anagen

Anagen là giai đoạn tăng trưởng tích cực của các nang lông, trong đó phần gốc của lông phân chia nhanh chóng, góp phần tăng trưởng chiều dài của lông. Trong giai đoạn này, lông mọc khoảng 1 cm mỗi 28 ngày. Trong khi đó, tóc duy trì giai đoạn phát triển tích cực này trong 2–7 năm; giai đoạn này được xác định về mặt di truyền. Khi kết thúc giai đoạn anagen, một tín hiệu chưa được biết rõ làm cho nang lông đi vào giai đoạn catagen.

Giai đoạn catagen

Giai đoạn catagen là giai đoạn chuyển tiếp ngắn xảy ra vào cuối giai đoạn anagen. Nó báo hiệu kết thúc của sự phát triển tích cực của lông. Giai đoạn này kéo dài khoảng 2-3 tuần. Các tế phần lông gần nang lông bị cắt nguồn máu nuôi và ngừng phát triển.

Giai đoạn telogen

Giai đoạn telogen là giai đoạn nghỉ ngơi của nang lông. Khi cơ thể chịu gặp stress, khoảng 70% lông có thể chuyển sớm vào giai đoạn telogen và bắt đầu rụng đáng chú ý. Các tế bào lông trong giai đoạn telogen là những tế bào chết và được sừng hóa giống như lớp biểu bì bề mặt của da. Có khoảng 50 đến 100 sợi tóc rụng hàng ngày ở trên da đầu bình thường.